Enter
Vstup
Basbarytonista Pavel Klečka (*1967) vystudoval Státní konzervatoř v Praze. V téže době získal první místo na Soutěži konzervatoří v Pardubicích
a spolupracoval s Akademií múzických umění v Praze (B. Martinů - Veselohra na mostě/Bedroň; W. A. Mozart - Figarova svatba/Figaro). Působí jako stálý host v řadě předních operních divadel. Díky všestrannosti svého pěveckého projevu vyniká i v koncertní a písňové tvorbě. Na svém repertoáru má díla od baroka až po současnost. Svou techniku
a interpretaci zdokonaloval pod vedením Václava Zítka, absolvoval mistrovské kurzy u Helmutha Rillinga a Petera Mikuláše. V současné době pokračuje ve studiu zpěvu u Jiřího Kotouče. Doposud vytvořil přes šedesát rolí operního a operetního repertoáru, s nimiž navštívil řadu zemí (Evropa, USA, Japonsko, Izrael, atd). Mezi nejvýznamnější patří: Figaro, Leporello, Papageno, Guglielmo, Marbuel, Bohuš, Dr. Bartolo, Dulcamara, Don Pasquale, Tonio, Marcello, Gianni Schicchi, Rodrigo, Renato či Rigoletto.
Bass-baritone Pavel Klečka (*1967) graduated from the State Conservatory in Prague. During his studies, he won the first place in the „Conservatories Competition” in Pardubice and cooperated with the Academy of Music Arts in Prague (Comedy on the Bridge/Bedroň; W. A. Mozart – Le nozze di Figaro/Figaro). At present, he performs as a permanent guest artist in several renowned opera houses. Thanks to the versatility of his vocal capabilities, he excels also at concerts and as a song performer. His repertoire ranges from baroque to contemporary music. He further developed singing technique and interpretation in private classes given by Václav Zítek, he also attended master classes led by Helmuth Rilling and Peter Mikuláš. At present, he continues singing studies with Jiří Kotouč.
So far, he has created over sixty roles of operatic and musical comedy repertoire in a number of countries (Europe, USA, Japan, Israel, etc.). His most prominent roles include: Figaro, Leporello, Papageno, Guglielmo, Marbuel, Bohuš, Dr. Bartolo, Dulcamara, Don Pasquale, Tonio, Marcello, Gianni Schicchi, Rodrigo, Renato and Rigoletto.